Ravinto

Sillä, mitä syömme, on suuri vaikutus terveyteemme. Ruokavaliolla voimme joko heikentää tai parantaa terveydentilaa. Ruokavalio vaikuttaa myös syöpäriskiimme.

Jotkut ruokailutavat, kuten runsas kasvisten syöminen, pienentävät syövän vaaraa, kun taas toiset, kuten runsas lihavalmisteiden käyttö, suurentavat sitä.

Ruokavalio on kokonaisuus, joka muodostuu yksittäisistä, jokapäiväisistä valinnoista. Pienetkin päätökset korostuvat pitkällä aikavälillä.

On vaikea lopulta arvioida, kuinka paljon syöpiä voidaan ehkäistä terveellisen ruokavalion avulla tai kuinka paljon epäterveellinen ravinto edesauttaa syövän kehittymistä. Syömiseen liittyy monia asioita aina yksittäisistä ravintoaineista, ruokailutottumuksiin ja painonhallintaan. Näiden asioiden laskeminen yhteen ei ole yksiselitteistä.

Asiantuntijat ovat kuitenkin arvioineet, että kaiken kaikkiaan terveellisen ravinnon, painonhallinnan ja riittävän liikunnan avulla voidaan ehkäistä vähintään kolmannes yleisimmistä syövistä. Terveellinen syöminen suojaa myös monilta sairauksilta ja auttavat jaksamaan paremmin arjessa.

Miltä syöviltä ravinto suojaa ja mitä syöpiä se aiheuttaa?

Se, mitä ja miten syömme, liittyy monen syövän riskiin.

Syöminen vaikuttaa syövän vaaraan monen eri mekanismin kautta:

  • Jotkin ravintotekijät, kuten lihavalmisteet, voivat itsessään altistaa syövälle
  • Syöpää aiheuttavia aineita voi esiintyä ravinnossa pilaantumisen tai epäpuhtauksien vuoksi, esimerkkinä joidenkin homeiden tuottama aflatoksiini, jota voi olla mm. pähkinöissä
  • Ruoanvalmistuksessa, kuten käristämisessä, voi muodostua syöpää aiheuttavia yhdisteitä
  • Ruokavaliosta puuttuu tai siinä on liian vähän syövältä suojaavia ravintotekijöitä kuten kasviksia
  • Ylipaino lisää tiettyjen syöpien riskiä. Ravinto on oleellinen tekijä painonhallinnassa
  • Yksittäistä ravinto-ainetta olennaisempaa on kuitenkin ruokavalion kokonaisuus.