Siirry suoraan sisältöön

Työ ja ympäristö

Ympäristössämme on useita kemikaaleja ja muita tekijöitä, jotka voivat lisätä syövän riskiä. Nämä yhdisteet voivat olla luonnollisia, kuten radon ja auringon säteily, tai ihmisen tuottamia, kuten jotkut teollisuuden yhdisteet. Ihminen ei voi aina itse vaikuttaa siihen, mille aineille hän altistuu.

Myös joissakin työpaikoissa voidaan altistua syöpää aiheuttaville aineille tai esimerkiksi säteilylle. Useimmin ammatissa altistutaan auringon säteilylle, radonille, puupölylle, asbestille ja bentseenille.

Suomessa yleisin työstä aiheutuva syöpä on asbestin käsittelystä ja asbestipölynhengittämisestä johtuva mesoteliooma eli keuhkopussin syöpä tai keuhkosyöpä. Muita työstä aiheutuvia syöpiä ovat virtsarakon syöpä, leukemia, maksan angiosarkooma eli maksan verisuonista alkunsa saava syöpä sekä ihosyöpä.

Työsuojeluviranomaiset valvovat vaarallisten aineiden käyttöä työpaikoilla. Viranomaiset ylläpitävät listaa syöpävaarallisista aineista. Monet syöpää aiheuttavat aineet on kielletty Suomessa kokonaan. Lisäksi viranomaiset ovat määritelleet sääntöjä vaarallisten aineiden käytölle.

Työnantajan on huolehdittava työntekijöidensä työturvallisuudesta. Näin ollen työnantajan on suojeltava työntekijää kemikaaleilta, jotka altistavat syövälle.

Työnantajan on vähennettävä syöpää aiheuttavien aineiden käyttöä työpaikalla niin paljon kuin mahdollista. Syöpää aiheuttavat aineet pitää korvata muilla aineilla. Jos aineita ei voida korvata, työntekijöiden altistumisen taso pitää vähentää niin alhaiseksi kuin pystytään.

Työntekijä puolestaan voi vähentää syöpäriskiään työpaikalla noudattamalla työturvallisuutta ja terveyttä koskevia määräyksiä ja ohjeita.