Siirry suoraan sisältöön

Sähkötupakka vaarattomampaa kuin sauhuttelu?

Sähkösavukkeet ovat monen mielikuvissa tavallista tupakkaa vaarattomampia. Totuus kuitenkin on se, että sähkösavukkeet sisältävät erilaisia kemikaaleja, joiden pitkäaikaisista vaikutuksista keuhkoihin hengitettynä ei vielä kenelläkään ole tarkkaa tietoa. Käynnissä on ihmiskoe, johon moni ottaa osaa riskeeraten oman terveytensä. Esitimme viisi kysymystä sähkötupakoinnista THL:n tupakka-asiantuntija Hanna Ollilalle.

  1.  Mikä tekee sähkösavukkeista terveydelle vaarallisen?

Sähkösavuke eli sähkötupakka on akkukäyttöinen laite, jolla höyrystetään laitteen säiliössä olevaa propyleeniglykoli- tai glyserolinestettä, johon on liuotettu nikotiinia. Nesteeseen lisätään erilaisia kemikaaleja, joilla höyry saadaan tuoksumaan ja maistumaan tupakalta tai vaikkapa mansikalta. Akulla tuotettu lämpö muodostaa nesteestä usein höyryksi kutsutun aerosolin, jota hengitetään keuhkoihin. Mitä pienempiä hiukkaset ovat, sitä syvemmälle keuhkoihin ne kulkeutuvat.

Sähkösavukenesteistä ja niiden höyrystä on löydetty terveydelle haitallisia aineita, mutta vielä ei tarkkaan tiedetä, miten vaarallisia sähkösavukkeet kokonaisuudessaan ovat. Keuhkovaurioiden vaara on aina olemassa silloin kun hengitetään toistuvasti ja pitkiä aikoja sellaisia kemikaaleja, joita keuhkoihin ei ole tarkoitettu. Sähkösavukkeiden käytön on havaittu haittaavan keuhkojen normaalia toimintaa ja alentavan keuhkojen toimintakykyä. Kokeellisten tutkimusten perusteella käyttö voi myös edesauttaa sydän- ja verisuonitaudeille altistavien muutosten syntyä elimistössä. Pelkästään nikotiini rasittaa sydäntä, riippuvuutta aiheuttavan vaikutuksensa lisäksi.

Se, mikä tekee asiasta erityisen hankalan on se, että sähkösavukkeissa käytettäviä nesteitä, makuaineita ja niiden yhdistelmiä voi olla yksittäisessäkin maassa myynnissä jopa kymmeniä tuhansia erilaisia. Ei siis ole mitään stardardia tuotetta, jonka vaikutuksia tutkia. Tällä hetkellä on käynnissä monenlaisia projekteja, joissa tutkitaan sähkösavukkeiden terveysvaikutuksia.

  1. Mitä tiedetään sähkötupakan pitkäaikaisvaikutuksista?

Sähkösavukkeiden pitkäaikaisia vaikutuksia ei oikeastaan vielä tiedetä. On vaikeaa arvioida luotettavasti, kuinka suuria riskejä sähkötupakalle altistumien aiheuttaa pitkän aikavälin kuluessa. Pitkäaikaiskäytön vaikutuksista voidaan varmuudella kertoa vasta vuosien tai vuosikymmenien päästä. Vasta tällöin on pystytty seuraamaan riittävän kauan viime vuosina säännöllisen käytön aloittaneiden ihmisten terveyttä hitaasti kehittyvien sairauksien, kuten syöpien, kannalta. Ensimmäisissä eläinkokeissa on nyt havaittu sähkötupakan nikotiinihöyryn aiheuttavan keuhkosyöpää hiirillä.

Vertailukohtaa haittoja koskevan tiedon kertymisen hitauteen voi hakea tavallisesta tupakoinnista. Perinteisten savukkeiden haittojen vaikutusten toteaminen on ollut vuosikymmenien savotta, sillä tehdasvalmisteisten savukkeiden massatuotanto aloitettiin 1800-luvun lopulla. Vasta 1920-luvulla keuhkosyöpien määrä nousi niin selkeästi, että siihen aloitettiin kiinnittää huomiota. 1940- ja 1950-luvulla saatiin tieteellisesti todistettua tietoa siitä, että tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää. Tästä huolimatta vasta 1960-luvulla tieto alkoi valua laajempaan tietoisuuteen. Tupakkateollisuus kiisti haitat ja vaati vahvempaa tutkimusnäyttöä vielä 1990-luvulla.

Sähkötupakoita on ollut kansainvälisillä markkinoilla nyt reilut kymmenen vuotta, mutta tuote on myös kehittynyt vuosien saatossa. Ensimmäinen kaupallinen sähkösavuke patentoitiin Kiinassa vuonna 2003. Kansainvälisille markkinoille se rekisteröitiin 2007 ja samoihin aikoihin Euroopassa ja USA:ssa alkoi syntyä kilpailevia tuotteita. Nyt käytössä olevat sähkösavukkeet ovat oikeastaan jo tuotteiden neljäs sukupolvi ja viides on käynnistynyt esimerkiksi muistitikkua muistuttavilla, nikotiinisuolaa sisältävillä tuotteilla.

  1. Sähkösavuketta ei suositella tupakoinnin lopettamisen tueksi. Miksi ei?

Suomessa terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön suositellut, tutkimusnäyttöön perustuvat menetelmät määritellään tupakasta vieroituksen Käypä hoito –suosituksessa.  Lääkelain perusteella tupakoinnin lopettamisen tueksi soveltuvien tuotteiden täytyy myös olla käyttötarkoituksessaan turvalliseksi ja tehokkaaksi osoitettuja.  Sähkösavukkeita ei suositella lopettamiseen koska niiden vaikuttavuudesta tupakoinnin lopettamisen apuna ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä. Tällä hetkellä tulokset ovat puutteellisia ja osin ristiriitaista. Monien tutkimusten mukaan suuri osa sähkösavukkeella tupakoinnin lopettamista yrittävistä palaa takaisin tupakointiin, jatkaa molempien tuotteiden rinnakkaista käyttöä tai jää edelleen sähkösavukkeiden käyttäjäksi eli ei pääse irti nikotiiniriippuvuudesta.

Hyvä asia on tietysti se, että osa käyttäjistä on onnistunut tupakoinnin lopettamisessa sähkösavukkeiden avulla. Jos sähkösavukkeiden avulla on onnistunut pääsemään irti tupakoinnista, ei tupakointiin tietenkään kannata palata – vaan pyrkiä siihen, että pääsee eroon myös sähkötupakasta.

  1. Mitä tiedetään Yhdysvaltoja riivaavasta epidemiasta, jotka on liitetty sähkötupakkaan?

 Yhdysvalloissa on tosiaan käynnissä melko poikkeuksellinen epidemia, jossa sairastuneita on ollut jo lokakuun alussa yli tuhat ja kuolleita ainakin 26. Tietoa on edelleen melko vähän. Ainoa yhdistävä tekijä on se, että kaikki oireita saaneet ovat käyttäneet jonkinlaista sähkötupakkaa. Valtaosa on käyttänyt sähkötupakassa nikotiinin ohella myös tetrahydrokannabinolia eli THC:tä, joka on kannabiksen psykoaktiivinen yhdiste. Valtaosa sairastuneista on myös ollut nuoria, alle 35-vuotiaita. Hankalaksi tiedon keräämisen tekee se, että ei ole varmuutta siitä, mitä sähkösavukkeissa on käytetty. Osa tuotteista on ostettu katukaupasta, jolloin on lähes mahdotonta tietää, mitä ainesosia sähkötupakassa on ollut.

Myös se tiedetään, että kyse on akuutista vakavasta keuhkovauriosta, mutta tarkkaa taudinkuvaa ei ole pystytty määrittelemään. Näyttää siltä, että kyseessä on nimenomaan kemikaalialtistuksesta johtuva reaktio keuhkoissa. Sen tarkkaa syytä ei tiedetä.

Tulee muistaa, että jos käyttää sähkösavuketta ja terveys äkillisesti heikkenee, on tärkeä hakeutua lääkäriin. Lääkärille tulee muistaa kertoa, että on käyttänyt sähkösavukkeita. Myös sähkösavukeneste kannattaa ottaa mukaan, jotta sen valmistaja ja ainesosat saadaan selvitettyä nopeasti.

  1. Nuuskaa ja sähkötupakkaa pidetään tavallista tupakkaa haitattomana, miten kommentoit tätä?

Kiistatta on selvää, että savukkeiden polttaminen on kaikista haitallisin ja tappavin tupakkatuotteiden käyttömuoto. Tupakan polttamisesta aiheutuva savu sisältää runsaasti syöpää aiheuttavia karsinogeenejä ja muita haitallisia yhdisteitä. Poltettava tupakka kuormittaa käytännössä koko kehoa ja aiheuttaa pitkäaikaisessa käytössä muun muassa keuhkosyöpää, keuhkoahtaumatautia ja sydän- ja verisuonitauteja.

Nuuskasta puuttuvat palamisessa syntyvät haitat mutta se sisältää myös syöpävaarallisia aineita ja sillä on omat terveyshaittansa. Nuuskan tiedetään nostavan mm.  ruokatorvi-, vatsa- ja suuontelon syöpän riskiä, lisäävän muutoksia suun limakalvoissa ja kasvattavan sydämen vajaatoiminnan kehittymisen vaaraa. Runsas nuuskan käyttö lisää myös kakkostyypin diabeteksen riskiä, koska nikotiini vähentää insuliiniherkkyyttä.

Sähkösavukkeisiin liittyy paljon avoimia kysymyksiä, joihin joudutaan odottamaan vastauksia, mutta varmaa on, että sekään ei ole mikään haitaton tuote. Terveydelle paras vaihtoehto olla käyttämättä mitään tupakka- tai nikotiinituotetta. Myös tupakoinnin lopettamisen avuksi myytäviä nikotiinikorvaushoitoja kuten nikotiinipurukumia tai -laastaria tulisi siksi käyttää vain sen aikaa kun niitä lopettamiseen tarvitsee, suosituksena on 2-3 kuukautta annosta asteittain vähentäen.